U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL53 ABNA 0496 305 344.
De Unie van Marokkanen in Gorinchem is geregistreerd bij de belastingsdienst als Algemeen
Nut Beogende Instelling.